Feiringen av kvenfolkets dag i Nordreisa startet på søndag med gudstjeneste i kirka på kvensk. Det ble sunget kvenske salmer og kvenske tekster ble lest opp.

Feiringen fortsatte mandag med en kvensk utstilling på Nordreisa Bibliotek samt et markeringsarrangement i regi Kvenkultursenteret og Kåfjord Kvenforening ved Nordreisahallen.

– Vi ante ikke om det ville komme folk, men det ser veldig bra ut. Jeg ser det er folk som er kommet helt fra Kåfjord, og det vitner kanskje om hvor viktig temaet er, sier daglig leder for Halti Kvenkultursenter IKS, Pål Vegard Eriksen.

Skaper samhold

Cirka 30 personer, både store og små var samlet denne ettermiddagen. Helge Guttormsen holdt foredrag om kvensk innvandring og KvääniÄänii sang, mens Reisasnabben & Erling Fredriksson spilte trivelig kvensk musikk.

Eriksen tror arrangementet er viktig.

– En slik markering skaper samhold. Man ser at det slett ikke er farlig å høre på foredrag om kvensk og lytte til musikk. Jeg tror nok også det skjer en del kunnskapsdeling over bordene her i dag, smiler han.

Eriksen sier det å ha en kvensk identitet er svært viktig for noen. Samtidig tror han fornorskningsprosessen henger litt igjen som gjør at dette ikke vises utad.

– Jeg tipper det dessuten er mange som skulle ønske de var her i dag, men der terskelen er for høy. Fornorskningsprosessen henger igjen.

Vil finne tilbake

Selv om Eriksen sier det eksisterer en høy terskel for å være kvensk, tror han også flere ønsker å finne tilbake til røttene sine. Trenden er i ferd med å snu.

– Det virker sånn. Jeg tror folk i dag er mer bevisste. Man er kommet til et punkt hvor man er så langt unna kunnskapen om sine røtter at man ønakser å finne ut av dette, sier han.

Hedret Terje Aronsen

Tale for dagen var det Lene Hansen fra Troms Fylkeskommune som holdt.

– Jeg er sikker på at den kvenske dagen kan vokse. Tryggheten, selvtilliten og dagen kommer til å bli mye større, talte hun.

Hansen ønsket også å hedre Terje Aronsen, som tidlig i mars ble utnevt til St.Olavs Orden - Ridder av 1.klasse. Han mottok utmerkelsen for sin innsats for bevaring og utvikling av kvensk språk og kultur gjennom førti år.

LEDER: Daglig leder for Halti Kvenkultursenter IKS, Pål Vegard Eriksen. Foto: Isabell Haug