Ordfører Dan-Håvard Johnsen (LTL) kom med påstanden da han svarte på Sølvi Jensen (Ap) sin interpellasjon om tilnærmingen til Tromsø-områdets regionsråd. Hun beklager at ordføreren er med på å skape usikkerhet om Lyngens regionstilhørighet.

- Jeg antar at senere i inneværende periode blir interessen større og større for å ettergå ordføreren. Jeg ber om at 100 prosent nøyaktig informasjon formidles fra kommunestyrets talerstol, sier Johnsen.

Ingen kobling

Han understreker at han ble med Tromsø-områdets regionråd til Longyearbyen etter enstemmige vedtak fra Lyngen Næringsforening og næringsutvalget. Formålet var å sondere mulighetene for samarbeid.

Johnsen avviser at det er noen kobling mellom regionråd og kommunereformen, og finner det uforståelig at Jensen blander kortene.

- Vi legger fram ei sak senere i høst om Lyngens regiontilhørighet. Jeg ser det som ingen opplagt sak at Lyngen melder seg ut av Nord-Troms regionråd. Jeg vil uansett respektere hva flertallet bestemmer, forteller Dan-Håvard Johnsen.

Høyeste organ

Sølvi Jensen fulgte opp med å uttrykke tilfredshet med at ordføreren ser viktigheten av diskutere spørsmålet med kommunestyret.

- Essensen i interpellasjonen er at ordføreren ikke må gå forbi kommunestyret, som er vårt høyeste politiske organ.

Gruppelederen opplyser at Lyngen Arbeiderparti ikke har tatt stilling til om Lyngen skal fortsette i Nord-Troms regionråd eller søke mot Tromsø.

- Uansett er det viktig at Lyngen bestemmer seg, presiserer Sølvi Jensen.