E6 over Kvænangsfjellet blir hver vinter stengt på grunn av uvær.Nå skal planarbeidet for fjellovergangen ut på høring skriver NRK Troms.

– Planarbeidet er nå ferdig og skal ut på høring. Når høringsuttalelsene er bearbeidet og tatt hensyn til, legges første etappe av prosjektet ut på anbud, sier prosjekteier Edel Miljeteig Austlid i Statens vegvesen til NRK.

2,2 milliarder

Når man kjører nordover vil første tunnel man møter gå gjennom Mettevollia, neste tunnel skal gå gjennom Malingsfjellet, dette blir den lengste tunnnelen på 3,5 kilometer. Tredje kommer gjennom Rakkenesura.

Prosjektet er beregnet å koste 2,2 milliarder kroner.

Flere kortsiktige tiltak

Arbeidet med kortsiktige tiltak er i gang med E6 over fjellovergangen. E6 ved Gildetun løftes i terrenget og det bygges brede fresefelt. Senere kommer det snøskjermer, nye bommer og oppstillingsplasser.

NRK opplyser at planprogrammet for store veiprosjekt skal sendes ut på høring 3. oktober. Statens vegvesen håper planen deretter kan sendes til Nordreisa og Kvænangen, og at prosjektet kommer inn i Nasjonal transportplan for perioden 2018–2029.