Fylkesrådet har fordelt hele rammen på 2.157.300 kroner for 2018 til flere festivaler i Troms. Totalt kom det inn 34 søknader, og det ble søkt om i overkant fire millioner kroner.

Alle festivaler som er inne i et treårig fordelingsløp allerede, er tildelt andre eller tredje tildeling i denne fordelinga. Dette gjelder blant annet Paaskiviikko som er i sitt andre år, og som vil få 100.000 kroner i tilskudd.

I vedtaket ligger det også an for at Spinnvill Rokkefestival får 20.000 kroner fra fylkeskommunen.

- Festivallandskapet i Troms er fantastisk mangfoldig, og det er spennende å se at vi år også har fått nye søkere inn i ordningen, sier fylkesråd for kultur og næring, Sigrid Ina Simonsen (Ap) i en pressemelding.

- Festivalene betyr mye som møteplass for folk, og gir publikum i Troms store kunst- og kulturopplevelser. Det er også spennende å se at flere av festivalene er viktige nettverksskapere innad for sine bransjer og fagmiljøet, legger hun til.