I februar i år ble det kjent at en av Kvænangen kommunes toppledere stevnet sin arbeidsgiver for retten. Dette for ulovlig endringsoppsigelse.

Nå har kontorsjef Bjørn Ellefsæter kommet til enighet med kommunen. Dette uten rettsak, men med hver sin advokat i en rettsmekling i slutten av juni. Ellefsæter får fortsette i jobben – med samme arbeidsoppgaver, men får endret tittel som seniorrådgiver.

– Det er godt å få en avklaring. Det har vært lite hyggelig å ha denne saken over nakken i mer enn halvannet år, selv om følte at jeg hadde en god sak etter arbeidsmiljøloven og avtaleverket, sier han til Framtid i Nord.

– Fornøyd med utfallet

Kommunestyret i Kvænangen vedtok i 2015 og 2016 en omorganisering av toppledelsen, og i kommunestyret desember 2016 gikk kommunestyrets flertall (H, Frp, SV, Sp og Kp) for å fjerne stillingen som kontorsjef. Det hele startet som et benkeforslag i formannskapet måneden før.

Ellefsæter mente oppsigelsen måtte kjennes som ugyldig, og reiste samtidig krav om erstatning. Nå har han fått gjennomslag for alle sine krav, blant annet at lønna skal være minst like høy som høyest lønte etatsleder.

– Jeg er fornøyd med utfallet, selv om jeg stusser på at tittelen måtte endres. Det viktigste for meg er likevel å beholde arbeidsoppgavene og fortsatt være administrasjonssjefens stedfortreder, sier Ellefsæter.

Kommunen fulgte ikke retningslinjer

Kommunestyret vedtok i 2014 retningslinjer for nedbemanning som bygger på lov og avtaleverk. Denne sier blant annet at kompetanse og ansiennitet skal veie tyngst dersom noen skal gå. Disse retningslinjene ble ikke fulgt i saken om kontorsjefstillingen.

Administrasjonssjef Frank Pedersen har vært kommunens representant i meklingen. Han ønsker ikke å kommentere saken.