– Ingen drømmesituasjon med sykehusinnleggelse i Nord-Italia midt i pandemien

foto