– Forutsetter at de følger det som står i loven

foto