Senterpartiet får ikke kaste EØS-avtalen til havs

foto