– Helt vanvittig forskjellsbehandling av samme lovparagraf

foto