I løpet av uke 42 kommer nemlig skiltene opp i Maursundtunnelen og Kågentunnelen som viser at fartsgrensen er redusert fra 80 til 60 km/t. Kurt Magne Stormo i Statens vegvesen bekrefter at farten nå settes ned.

– Ja, vi har gjort en risikoanalyse av tunnelene og den viser at både Maursundtunnelen og Kågentunnelen ikke tilfredsstiller sikkerhetskravene. For å bøte på det, har vi valgt å senke hastighetene i tunnelene, sier Stormo.

Tre valg

Han nevner frisikt og forbikjøringssikt som to momenter i vurderingen.

– Det betyr rett og slett at tunnelene er for smale og svingete til at man kan ha 80-sone, sier Stormo.

Stormo sier at man i praksis hadde tre muligheter for tunnelene:

- Vi kan stenge tunnelene, utvide dem ellere sette ned fartsgrensen. Vi valgte det siste. Vi diskuterte faktisk også 50-sone, men fant ut at 60 km/t var passelig, sier senioringeniøren.

Mye tungtrafikk

Tunnelforvalter Geir Larsen i Statens vegvesen understreker at det er Troms fylkeskommune som er oppdragsgiver i fartsgrensesaken.

– Å sette ned fartsgrensene er et strakstiltak vi nå gjør for å redusere faren for ulykker. Det er mye tungtrafikk gjennom Maursundtunnelen og Kågentunnelen og vi vurderer også andre tiltak, sier Larsen og nevner blant annet varsling ved hjelp av laser.

– En laser skanner når det kommer store kjøretøy inn i tunnelene. Da blinker det et gult lys når du som bilist kjører inn i tunnelen, slik at du vet at det kommer en trailer mot deg.

Førsteprioritet

Som Framtid i Nord skrev tidligere i uka er det planer for en mer omfattende oppgradering av Maursundtunnelen. Larsen har ansvaret for i alt 43 tunneler i Troms og er klar på at noe må gjøres i den undersjøiske tunnelen mellom Nordreisa og Skjervøy.

– Ja, den tunnelen har prioritet 1 av alle tunnelene i Troms. Så er det opp til politikerne å gjøre den endelige prioriteringen, men Statens vegvesen er klar i sine vurderinger, sier Larsen.

Bra med tiltak

Paul Stabell, som etterlyste strakstiltak i tunnelen i Framtid i Nord tirsdag, syns det er like greit at man setter ned farten i tunnelene.

– Det er bra at det gjøres tiltak i alle fall. Det er forskjell på 60 og 80 km/t når bilene møtes, sier Stabell.

og fortsetter:

– Men det er jo en litt enkelt å bare sette opp skilt og så håpe at folk ”holder fred”. Det ser man jo blir gjort andre steder også, men veiene blir jo ikke bedre selv om man setter opp skilt, sier Stabell, som påpeker igjen at tunnelene bør vaskes og merkes bedre.

KUMMERLIG: Også i Kågentunnelen blir det 60-sone framover. Foto: Kjetil Nielsen Skog
GREIT MED REDUKSJON: Frp-politiker Paul Stabell har etterlyst strakstiltak i Maursundtunnelen og syns det er bra at det gjøres noe. Foto: Torbjørn O. Karlsen