Til helgen starter elgjakta over store deler av landet. I år må de rundt 100.000 slaktene gjennom nye behandlingsrutiner etter at bransjestandarden for feltkontrollørordningen ble innført 1. august, skriver Nationen.

– Mattilsynet krever at det skjæres bort mer på slakt som omsettes til lokale foredlere og til viltbehandlingsanlegg, sier Gunnar Olav Hårstad ved Skogkurs på Biri.

Må skjære vekk to kilo

Når storvilt får en kule i siden, avgir kula bly til slaktet. Og derfra er veien kort til middagsbordet.

– I tillegg til selve sårkanalen skal det skjæres bort 10 centimeter i radius ekstra når dyra blir flådd. Vi har fått et pålegg av Mattilsynet, sier Hårstad.

I fjor ble det slaktet 99.100 hjortevilt i Norge. Slaktere avisen har snakket med, anslår at minst 2 kilo forsvinner fra hvert slakt i snitt, noe som gir et svinn på minst 200 tonn.

– Galskap

– Blyhagl fører til enorm sløsing med mat. Når så mye som 200 tonn kjøtt må skjæres bort fordi det brukes blyammunisjon i stedet for stål, viser det galskapen i stortingsflertallets vedtak om å gjeninnføre blyammunisjon, sier SVs miljøpolitiske talsmann, Heikki Eidsvoll Holmås.

Han varsler at SV vil bruke statsbudsjettet til å foreslå grep som gjør det mer attraktivt å bruke mer miljøvennlige alternativer.

350 ganger for mye bly i kjøtt

Bakgrunnen for pålegget er funn av bly i karbonadedeig. I kontroller av hjorteviltkjøtt i 2014 ble det funnet for store blymengder i kvernet kjøtt fra dagligvarebutikker, slakterier og spesialbutikker i Sør-Norge.

Kjøtt fra husdyr har en grenseverdi for bly på 0,1 milligram per kilo. To av tre testede prøver lå over denne grenseverdien – enkelte prøver hadde 350 ganger mer bly enn lovlig for husdyr. (©NTB)