Listhaug vil vurdere alle tiltak for å stoppe båtflyktninger