Stor økning i januar-turismen, men private aktører tar en større del av kaka