Familien på tre måtte over i motgående felt da isen raste ned på E6

foto