Vil stenge NAV-lokalene i denne Nord-Tromskommunen