Bygdefolket kausjonerte for å bygge denne hytta – nå er den 40 år