– Håndverk er absolutt ikke prioritert i skolen

foto