Skjervøy får 43 millioner kroner i årets utbetaling – dette får de andre kommunene

foto