Eide: – Å stoppe pukkellaksen er en stor nasjonal oppgave