Høyeste passasjertall for Norwegian siden før pandemien