Regjeringen har ingen klar grense på hva som er for høyt sykefravær