De nasjonale anbefalingene skjerpes, og voksne bes holde avstand