Myanmars høyesterett avviser journalisters anke

foto