Tirsdagsformiddag kom to lam og en sau springende fra beite til Morten Fredriksen på Loppevoll i Nordreisa.

- De hadde panikk, det var helt tydelig. De hadde spunget halvannen kilometer og kom helt opp til fjøset vårt. Alle hadde bittskader i hoderegionen. Det ene dyret hadde fått begge kjevebeina samt neseryggen bitt av, det var kun ganen og skinnen på nesen som holdt det fast. Dette dyret ble avlivet i går, forteller sauebonden.

Trodde det var hund

I løpet av dagen fant han og nabobonde John Edvin Johansen totalt fem skadde lam og en skadet sau. Først antok de at det var laushunder som hadde vært på ferde.

- Vi fikk tips om at det var hørt bjeffing i området hvor sauene befant seg. Dette samt at det var blitt observert sauer på sprang gjorde det nærliggende å tro at det hadde en sammenheng, sier Fredriksen.

Hendelsene skjedde også langs E6, rett ved siden av en rasteplass i Straumfjordbotn, noe som forsterket mistanken.

Kun bitt i hodet

Etter at Statens Naturoppsyn (SNO) var på befaring på Loppevoll, tirsdagsettermiddag, er antakelsen en annen.

- Skadene lignet veldig på skader utført av jerv. Det ene dyret hadde fått nesepartiet knust, og det er en typisk måte for jerven å drepe på, forteller Nils Samuelsen, rovviltkontakt for Nordreisa, Kåfjord og Storfjord.

Samuelsen mener det er lite sannsynlig at hunder har vært inne i bildet.

- Isolert på den ene sauen som er bitt over nesen så kan det være hund. Men hunder angriper ofte bak på dyret, og når alle skadde dyr hadde skader i hodet så er det større sjans for at det er jerv heller enn hund.

Thomas Johansen, rovviltkoordinator i Troms, er enig med Samuelsen.

- Vi har ikke endelig konkludert. Men vi får se om bøndene finner flere funn som kan gjøre oss sikrere. Jeg er helt enig i at det ut fra bildene jeg ser, er jerv som har gjort skaden.

Leter flere skadde dyr

Onsdag formiddag er bøndene ute i marka og sjekker om det kan være flere skadde dyr. Flere av lammene som ble angrepet mangler nemlig sine mødre.

- Det er det verste med det hele. At det kan være dyr som pines i skogen. I tillegg er det tragisk å se dyr som er skadet, men man må jo bare gjøre det beste utav det og få de behandlet slik at man kan dempe på lidelsene, sier Fredriksen.