− Lyngshesten er en del av identiteten i Troms, det er viktig at folk kjenner til den

foto