Mangler du sommerjobb? Ungdomsfisket starter 17. juni