Har fått økonomien på rett kjøl, men den er fortsatt ikke frisk