Sol og varme kan være med på å løse ut skred

foto