Opposisjonspartiene enige: Skroter parlamentarismen