– I utgangspunktet er Ullsfjordforbindelsen et fylkeskommunalt vegprosjekt

foto