Både økonomer, næringslivsledere og folk flest tror på høyere priser