Inviterer lyngsværinger til folkemøte: – Ønsker tilbakemeldinger på planforslaget

foto