Har fått en halv million til forprosjekt: – Et skredsenter i Lyngen kan bli en nasjonal ressurs i fremtiden

foto