Tilbyr 3,3 milliarder i jordbruksoppgjøret: – Ikke nok