En undersøkelse gjort av Norsk elbilforening, forteller noe ganske annet og understøtter svarene i en annen del av undersøkelsen - som viser at elbil i høy grad erstatter fossile kjøretøy.

- Den største enkeltgruppen har forsikret kjørelengde på mellom 12.000 og 16.000 kilometer. Dette tilsvarer maksimalt 44 kilometer hver dag. Så mange som 1 av 4 er i denne gruppen, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening i en pressemelding.

Andelene som har forsikret kjørelengde på enten 16.000-20.000 km eller 20.000-30.000 km er ganske like, og utgjør til sammen 37,5 prosent.

- Dette slår effektivt hull på myten om at elbilen kun duger til korte turer, fastslår Bu.

I det høyeste sjiktet er bilen forsikret for å tilbakelegge 82 kilometer hver eneste dag i løpet av året. Undersøkelsen viser at det er relativt få som kjører under 8.000 - og over 30.000 - kilometer.

Slik fordelte svarene seg:

  • Under 8.000 km 238 (6.78 prosent)

  • 8-12.000 km 803 (22.89 prosent)

  • 12-16.000 km 868 (24.74 prosent)

  • 16-20.000 km 671 (19.13 prosent)

  • 20.000-30.000 km 643 (18.33 prosent)

  • Over 30.000 km 239 (6.81 prosent)

  • Vet ikke 46 (1.31 prosent)