Få unge naturfaglærere har formell fagkompetanse

foto