Eli Karianne Vesterheim Hætta (19) fra Kautokeino, Elle Karin Inga Skum (19) fra Kautokeino, Maria Gunilla Påve Wilks (18) fra Snåsa og Vanja Tørresdal (20) fra Brekken er de fire som overtar som veivisere til høsten.

Hva er en samisk veiviser?

Ordningen Samiske veivisere drives av Samisk høgskole og finansieres av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Veiviserne gjennomfører studiet «Samisk kultur- og samfunnskunnskap» som gir 30 studiepoeng. De reiser rundt til videregående skoler og andre ungdomsfora i hele landet for å informere om samisk kultur og samfunn.

Stor på SoMe

Veiviserne er veldig aktive på sosiale medier. De bruker Facebook, Instagram og Snapchat for å nå ut til ungdom på de plattformene de er på. Der deler de når de er på arrangementer, hva de gjør og om andre ting som har med samisk kultur å gjøre. De har 4500 liker på Facebook og 1500 følgere på Instagram.