Kommunestyret har tidligere vedtatt kostnadsramme på 17, 5 millioner kroner. Beløpet finansieres ved låneopptak.

Rådmannen ble på tirsdagens møte bedt om å avklare om det foreligger mangelfulle salgsopplysninger, som tilsier kompensasjon fra selger av eiendommen.

Millionbeløp

Bygging av ny kai er anslått til 25 millioner. Etter tomtekjøp, forprosjekt og rehabilitering, er det 8,5 millioner igjen til øvrige investeringsbehov.

- Rammen på 17,5 millioner ser ut til å bli litt lavere. Det er tilvekst av næringsvirksomhet og12-15 arbeidsplasser er forespeilet, sier ordfører Dan-Håvard Johnsen (LTL).

Han konkluderer med at prosjektet må forseres og realiseres.

Uforutsette kostnader

Næringssjef Stig Kjærvik minner i saksopplysningene at det gamle kommunestyret like før valget i september i fjor vedtok kjøp av eiendommen før det forelå kartlegging av miljø, geoteknikk og bygningsmasse. I ettertid viser det seg at de blir uforutsette kostnader med prosjektet.

Den forespeilede etableringen av islandske aktører, har det ikke blitt noe av. Ei positiv løsning var en forutsetning for rask behandling av kjøpet.

Stig Kjærvik opplyser at nye aktører har begynt å investere i området. Han ser potensial for betydelig næringsaktivitet.