Kritisk mangel på blod ved UNN – Etterspør blodgivere