Prestbakmo (Sp) forventer støtte til beredskapslagring av korn

foto