Navnebyttet skjer onsdag klokka 08.00, 29. mars, på en pressekonferanse på Alfheim stadion – eller Romssa Arena som det nå skal hete. Bakgrunnen er at TIL i fjor sommer bestemte seg for å selge stadionnavnet til eksterne aktører. Nå er de i mål med et salg.

Mangeårig samarbeidspartner Troms Kraft har kjøpt navnet i fem år i første omgang og gitt navnet til Sametinget. I samråd og mye dialog har partene kommet fram til det nye stadionnavnet: Romssa Arena.

Daglig leder i TIL, Øyvind Alapnes, sier dette var en «drømmemodell», der en ekstern aktør har kjøpt navnet på vegne av noen andre.

Kjøper av navnet er ikke tilfeldig.

– Troms Kraft har hatt det samiske som sin øverste bærekraftssak og jobbet rundt det samiske i mange år. De synes det var en fantastisk å måte å løse det med stadionnavnet på, at de kjøpte det og gir det videre til et større og viktige formål, sier Alapnes.

SYNLIG FRA TAKET: Slik kan logoen på Romssa Arena bli seende ut. Navnet skal kunne sees fra taket. Foto: TV 2. Illustrasjon: Àrvu

Ifølge Alapnes har det aldri vært gjort noe lignende i fotballverden.

– Stadionnavnet er det som får mest oppmerksomhet og det som snakkes mest om. Det har høy eksponering og det å få et samisk navn på stadion så vi med engang kom til å bety enormt mye for det samiske miljøet, og for oss. Vi føler det samiske er en viktig del av identiteten vår og så har vi jobbet med at navnet skal bety noe mer, at det ikke kun blir et navnebytte. Dermed har vi landet en samarbeidsavtale mellom oss, kommunen, fylket, og Sametinget, som kommer til å handle om mange flere tiltak som kommer i tillegg til selve navnebyttet, sier Alapnes.

UiT er ennå ikke formelt med i avtalen, men følger samarbeidet tett og kan fort også ende opp som en aktør i det samarbeidet.

Sikrer husleie til kommunen

Nettopp samarbeidsavtalen mellom så mange parter er grunnen til at det har tatt tid.

– Vi var aller mest forelsket i denne ideen, men det har ikke blitt gjort før i Tromsø på dette nivået. Og vi har ønsket at det skulle bli noe mer enn bare navnet. En god del av arbeidet som har vært gjort, er å få til samarbeidsavtalene og det som sørget for at det ikke bare blitt et navnebytte, men en utrolig viktig katalysator for samisk språk og kultur. Derfor har det tatt tid å komme i mål, sier Alapnes og fortsetter.

– Selv om det er en ideell sak, er det fortsatt forhandlinger. Det handler om lengdeavtale, beløper og kostnader som aktiveres når man gjør et navnebytte.

Fornøyd spillergruppe

Den eneste TIL-spilleren som viste om navneendringen før onsdag, var kaptein Ruben Yttergård Jenssen (34). Hele spillergruppen ble informert etter tirsdagens treningsøkt i forbindelse med at iTromsø ønsket et bilde til saken.

En kort applaus i garderoben ble etterfulgt av noen spillere utpå matta med det samiske flagget for å illustrere det nye navnet.

– Det ble mottatt positivt og jeg tror med identiteten som vi har, så passer det midt i blinken. Jeg hadde vært veldig negativ hvis det ble «Kiwi Arena» eller noe i den gangen der, men det å spille på Romssa Arena, kan være en viktig den av den inkluderingen vi holder på med og noe vi alle er stolt over, sier Ruben Yttergård Jenssen til iTromsø.

Den tidligere landslagsspilleren mener navnevalget kommer naturlig.

– Også med tanke på vårt samfunnsengasjement. Vi ønsker å inkludere alle og Romssa Arena skal være en plass for alle, uavhengig av hvor du kommer fra og hva du liker å gjøre. Vi ønsker å være TIL for alle, sier 34-åringen.

Jenssen har spilt 304 offisielle kamper for TILs A-lag siden debuten i 2005.

– Blir det rart å ikke spille på Alfheim lengre?

– Det viktige her er at det nye navnet passer perfekt inn i samfunnsarbeidet vi gjør. Hadde det fått navnet «Kiwi Arena», hadde det vært vemodig å ikke spille på Alfheim lengre, men nå føler jeg vi gjør noe viktig og noe som er bra og positivt. Så vet vi jo alle at Alfheim-navnet lever videre og ikke detter helt ut med det første. Jeg tenker det passer veldig bra inn i vår identitet, hvem vi er og ønsker å være som klubb, sier Yttergård Jenssen.

SAMME STADION, NYTT NAVN: Romssa Arena logoen slik den kan bli seende ut fra siden når TIL nå skifter stadionnavnet. Foto: TIL. Illustrasjon: Àrvu

Nå er det imidlertid klart at fotballstadionet på toppen av øya skal hete Romssa Arena de neste fem årene. Det gir TIL en årlig inntekt på 2,5 millioner kroner.

– Kommunen er største eier av Alfheim, men TIL får altså alle inntekter på denne avtalen?

– Vi forvalter navnedelen, det har vi en avtale på, sier Alapnes.

– Tror du det vil komme reaksjoner siden kommunen er største eier, at pengene tilfaller TIL?

– Selv om det er et selskap som forvalter det, har det alltid vært TIL som har hatt råderett over navnet til stadionet. På den andre siden, som gjør dette til en veldig bra greie for begge parter, er at en god del av beløpene som kommer inn her, kommer til å være øremerket husleiet til det selskapet. Det blir en vinn-vinn for begge. Vi får midler inn og det kommunale selskapet vil være trygget leieinntekter som kommer inn. Det er en modell som gjør det bra for begge parter, at kommunen som eier av selskapet, hvis det blir sånn, vil være sikret leieinntekter, sier Alapnes.

MER ENN BARE «NAVN»: Øyvind Alapnes sier Romssa Stadion-avtalen skal bety mer enn bare et navnebytte. Foto: Ronald Johansen

– Viktig for identiteten

TILs synliggjøring og jobb omkring det samiske i 2022 skjedde omkring prosjektet RomsaDál, som ble ledet av Elle Nystad (23) fra januar til oktober i fjor.

– RomsaDál-prosjektet var vellykket. Det handlet om å forebygge samehets gjennom påvirkning fra idretten, og om å bli mer stolt over det samiske i Tromsø. Det ble gjort ulike «stunts», blant annet en fotballcup, RomsaDál Cup, hvor fokuset var stolthet omkring det samiske, sier Nystad.

TIL spilte også med kapteinsbind i samiske farger og hadde samisk speaker i forbindelse med samisk språkuke i fjor. Selv om Nystad er litt vemodig over at prosjektet er avsluttet, synes hun det er helt topp at TIL nå skifter navn til Romssa Stadion og forklarer hvorfor det betyr så mye for henne og det samiske miljøet.

– Helt fantastisk. Det gjør noe med å se det samiske i det offentlige rom. Jeg tror det er bra for barn og unge som er samer, men også for de som ikke er samer. Det er viktig for barn å vite at Tromsø har en stor samisk befolkning og at det samiske er sentralt og viktig i kommunen. Bare når jeg ser skilt på samisk på bussen i Tromsø, gir det en ganske god følelse og jeg føler meg inkludert. At Tromsø viser fram det samiske og er stolt over det, gjør at jeg trives bedre. Jeg er stolt over Tromsø Idrettslag som gjør dette, sier Nystad.

Elle Nystad er veldig positiv til navnebyttet. Foto: Terje Pedersen / NTB

Hun mener den historiske avtalen kan være viktig for å bekjempe hets og rasisme.

– Samer klarer ikke bekjempe samehets alene. Som en minoritet er du helt avhengig av at majoriteten støtter opp i en kamp mot hets og diskriminering, sier hun.

– Tror du at det vil komme negative reaksjoner på navnet?

– Det er alltid slik i samiske saker, at det kan vinkles til noe negativt. Det finnes alltid folk som har negative reaksjoner eller ikke støtter det. Det som er viktig i en slik sak, er å løfte folkene som er positive. At Tromsø Idrettslag skifter navn til Romssa Stadion, er ganske stort og det er noe vi må bli flinkere til i Sápmi, å feire slike gode saker. Man drukner nesten i kamper og jeg synes det er viktig for oss å feire slike gode saker når det skjer, sier Nystad.

Nasjonalt har det vært en meget betent konflikt mellom det samiske miljøet og kraftselskaper i forbindelse med vindmøllene på Fosen i Trøndelag, der vindmøller er oppført i strid med dommen fra Høyesterett, fordi de utgjør en trussel for reindriften i området.

At det nå er et kraftselskap som kjøper navnet og gir det til Sametinget, håper Nystad vil føre til forpliktelser.

– Jeg synes vi kan forvente at Troms Kraft ikke truer og raserer det samiske grunnlaget for reindrift gjennom fremtidige kraftproduksjoner. Reindriften er en viktig primærnæring for mange samer og gjennom en slik avtale må vi kunne forvente at de ikke truer med rasering av uberørt natur. Jeg håper for barn og unge og Sápmi sin fremtid at Troms Kraft klarer å produsere kraft på måter som ikke berører reindriften, sier Nystad.

Hylles av kommunen

Varaordfører Marlene Bråthen (Sp) tror navnebyttet blir en suksess.

– Vi synes det er veldig bra at det byttes til et samisk navn. Det viser at TIL er en foregangsklubb, og det er bra for kommunen vår. Jeg synes det klinger veldig godt av navnet, sier Bråthen til iTromsø.

POSITIV: Marlene Bråthen. Foto: iTromsø

Hun mener betydningen av navnebyttet kan få stor effekt for det samiske.

– Vi er opptatt av å fremme det samiske i Tromsø. Da er det fint at klubben viser at det er viktig også for dem, at de er gode forbilder, sier Bråthen.