Etterlyser flere flyktningboliger : – Vi må ut på det private markedet

foto