Her skal landsdelens største private sykehus ligge: – Vil ta imot omkring 60.000 pasienter

foto