Skjervøy fikk 12 søknader på ledige fastlegestillinger: – Det er 12 flere enn sist gang

foto