E6 ble sperret etter kollisjon mellom lastebil og traktor