Vedtok Melkøya-uttalelse: – Nordreisa kommunestyre ber regjeringen reversere sin beslutning umiddelbart

foto