Ny rapport om bekjempelse av pukkellaks i sjø: – Vil ta livet av uforsvarlig mye atlantisk laks

foto