Jesper (50) blir den første som ordineres i Kvænangen

foto