– Vi lever i et paradis og jeg kunne aldri byttet det bort med noe annet

foto