Oddmund (53): – Hvis bare taket på kåkskjiten hold, da er jeg fornøyd